Nội thất phố xinh, chia sẻ những mẫu thiết kế nội thất đẹp sang trọng, kiến thức về thiết kế kiến trúc nội thất và cập nhật những xu hướng thiết kế trong năm...

Từ A đến Z về cách đọc BCTC chuyên nghiệp nhất (phần 2)

0

Đọc báo cáo tài chính nhanh chóng và chính xác đã luôn là vấn đề được đông đảo kế toán và kiểm toán viên quan tâm sâu sắc. Ở bài viết trước, mình đã trình bày cách đọc báo cáo tài chính chuyên nghiệp nhất với 2 mục: Xem ý kiến của kiểm toán viên và Đọc hiểu Bảng cân đối kế toán. Trong phạm vi bài viết này, mình sẽ thực hiện các nội dung còn lại.

3. Đọc hiểu Báo cáo kết quả kinh doanh

Thông qua việc báo cáo về tình hình doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đó, Báo cáo kết quả kinh doanh thể hiện tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong một thời kỳ nhất định. Bởi vậy, thông qua báo cáo này, người đọc có thể đánh giá được sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp trong thời kỳ báo cáo. 

a. Hoạt động cốt lõi

Hoạt động kinh doanh được xác định dựa trên các tiêu chí như doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Để xác định được tính ổn định và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, ta sử dụng chỉ số tỷ suất lợi nhuận thu được từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ thông qua biên lợi nhuận gộp theo công thức:

Biên lợi nhuận gộp = Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV

b. Hoạt động tài chính

bctc

Hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính được xác định trên 2 nội dung chính là doanh thu tài chính và chi phí tài chính. Trong đó, nếu trong kỳ kế toán có khoản mục là chi phí lãi vay và lỗ do chênh lệch tỷ giá thì cần đặc biệt chú ý để xác định chính xác lợi nhuận thuần: 
Lợi nhuận thuần = Doanh thu – chi phí lãi vay – lỗ do chênh lệch tỷ giá
Từ đây bạn có thể xác định mức lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = Lợi nhuận thuần + Doanh thu TC – Chi phí TC – Chi phí bán hàng và cung cấp dịch vụ

c. Hoạt động khác

Hoạt động khác bao gồm các hoạt động không thường xuyên đem lại doanh thu hoặc chi phí của doanh nghiệp như thanh lý, nhượng bán tài sản cố định hoặc bồi thường hợp đồng. Để xác định lợi nhuận trong các hoạt động này, bạn chỉ cần lấy doanh thu có được từ các hoạt động đó trừ đi chi phí phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp. 

4. Đọc hiểu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Khi xem xét và đọc hiểu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bạn không được phép bỏ qua bất cứ dòng tiền nào trong các hoạt động của doanh nghiệp. Cần lưu ý nhóm hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính đều mang bản chất là tăng ở kỳ hiện tại và sẽ giảm trong tương lai hoặc ngược lại. Ngoài ra, trọng tâm cần nghiên cứu kỹ lưỡng nhất chính là luồng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh, nó sẽ thể hiện khả năng tạo ra tiền trên thực tế của doanh nghiệp.

 
5. Đọc hiểu Thuyết minh báo cáo tài chính

Đây là tài liệu giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua hệ thống các số liệu chi tiết và những thông tin cần thiết. Thông qua thuyết minh báo cáo tài chính, bạn sẽ trả lời được câu hỏi: Doanh nghiệp hoạt động từ bao giờ? Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp là gì? Các chính sách, chuẩn mực kế toán được doanh nghiệp áp dụng ra sao? Với từng ngành nghề khác nhau thì con số hiện lên cũng mang ý nghĩa khác nhau. 

Kết hợp đọc hiểu Thuyết minh báo cáo tài chính với Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh là công tác rất quan trọng. Việc này không chỉ giúp bạn tìm ra lý do của những khoản mục có sự biến động lớn trong kỳ kế toán mà còn giúp cho những nhận định của bạn được khách quan và sát với thực tế.

Trên đây là tất tần tật về cách đọc báo cáo tài chính chuyên nghiệp nhất. Mong rằng bài viết đã giúp ích phần nào cho bạn đọc.

https://noithatphoxinh.edu.vn

https://noithatphoxinh.edu.vn/tu-a-den-z-ve-cach-doc-bctc-chuyen-nghiep-nhat-phan-1/

Rate this post
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.